ÅRSSTÄMMA 2023

ANNUAL GENERAL MEETING 2023

Veg of Lund AB - Kommuniké från årsstämman 2023

Veg of Lund AB - Kommuniké från årsstämman den 14 juni 2023

Ladda ner (106.6 KB)

Veg of Lund - Stämmoprotokoll 14 juni 2023

Veg of Lund AB - Protokoll fört vid årsstämma den 14 juni 2023

Ladda ner (2.05 MB)

Veg of Lund - Kallelse Årsstämma 2023

Veg of Lund AB - Kallelse till bolagsstämma den 14 juni 2023

Ladda ner (223.36 KB)

Veg of Lund - Notice Annual General Meeting 2023

Veg of Lund AB - Notice to attend Annual General Meeting, 14 June 2023

Ladda ner (231.23 KB)

Veg of Lund - Fullmaktsformulär

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär 14 juni 2023

Ladda ner (69.69 KB)

Veg of Lund - Proxy form

Veg of Lund AB - Proxy form 14 June 2023

Ladda ner (67.3 KB)

Bilaga A1 - Fullständiga villkor för teckningsoptioner till medarbetare

Veg of Lund AB - Bilaga A1 - Fullständiga villkor för teckningsoptioner till medarbetare

Ladda ner (258.25 KB)

Bilaga B1 - Fullständiga villkor för teckningsoptioner till styrelsen

Veg of Lund AB - Bilaga B1 - Fullständiga villkor för teckningsoptioner till styrelsen

Ladda ner (257.39 KB)

Styrelsens fullständiga förslag till incitamentsprogram till anställda och konsulter (punkt 16)

Veg of Lund AB - Styrelsens fullständiga förslag till incitamentsprogram till anställda och konsulter (punkt 16)

Ladda ner (174.4 KB)

Board's complete proposal on incentive program for employees and consultants (item 16)

Veg of Lund AB - Board's complete proposal on incentive program for employees and consultants (item 16)

Ladda ner (186.37 KB)

Valberedningens fullständiga förslag om incitamentsprogram till styrelseledamöter (punkt 17)

Veg of Lund AB - Valberedningens fullständiga förslag om incitamentsprogram till styrelseledamöter (punkt 17)

Ladda ner (177.29 KB)

Nomination Committee's complete proposal on incentive program to the Board (item 17)

Veg of Lund AB - Nomination Committee's complete proposal on incentive program to the Board (item 17)

Ladda ner (186.35 KB)

Veg of Lund - Ny bolagsordning

Veg of Lund - Ny bolagsordning

Ladda ner (70.01 KB)

INSTÄLLD BOLAGSSTÄMMA 2023

CANCELLED GENERAL MEETING 2023

Inställd stämma - Veg of Lund - Kallelse Årsstämma 2023

Veg of Lund AB - Kallelse till bolagsstämma den 11 maj 2023

Ladda ner (132.27 KB)

Cancelled AGM - Veg of Lund - Notice Annual General Meeting 2023

Veg of Lund AB - Notice to attend Annual General Meeting, 11 May 2023

Ladda ner (140.38 KB)

Inställd stämma - Veg of Lund - Fullmaktsformulär

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär 11 maj 2023

Ladda ner (98.18 KB)

Cancelled AGM - Veg of Lund - Proxy form

Veg of Lund AB - Proxy form 11 May 2023

Ladda ner (67.4 KB)

Inställd stämma - Bilaga A1 - Fullständiga villkor för teckningsoptioner till medarbetare

Veg of Lund AB - Bilaga A1 - Fullständiga villkor för teckningsoptioner till medarbetare

Ladda ner (257.89 KB)

Inställd stämma - Bilaga B1 - Fullständiga villkor för teckningsoptioner till styrelsen

Veg of Lund AB - Bilaga B1 - Fullständiga villkor för teckningsoptioner till styrelsen

Ladda ner (257.54 KB)

Cancelled AGM - Board's complete proposal on incentive program for employees and consultants (item 16)

Veg of Lund AB - Board's complete proposal on incentive program for employees and consultants (item 16)

Ladda ner (92.4 KB)

Inställd stämma - Styrelsens fullständiga förslag till incitamentsprogram till anställda och konsulter (punkt 16)

Veg of Lund AB - Styrelsens fullständiga förslag till incitamentsprogram till anställda och konsulter (punkt 16)

Ladda ner (173.91 KB)

Inställd stämma - Valberedningens fullständiga förslag om incitamentsprogram till styrelseledamöter (punkt 17)

Veg of Lund AB - Valberedningens fullständiga förslag om incitamentsprogram till styrelseledamöter (punkt 17)

Ladda ner (22.01 KB)

Cancelled AGM - Nomination Committee's complete proposal on incentive program to the Board (item 17)

Veg of Lund AB - Nomination Committee's complete proposal on incentive program to the Board (item 17)

Ladda ner (93.27 KB)

Inställd stämma - Veg of Lund - Ny bolagsordning

Veg of Lund - Ny bolagsordning

Ladda ner (70.01 KB)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA II 2022

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING II 2022

Veg of Lund AB - Stämmoprotokoll 9 dec 2022

Veg of Lund AB - Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 9 december 2022

Ladda ner (1.55 MB)

Veg of Lund - pressmeddelande 9 dec 2022 - Kommuniké

Veg of Lund AB - Kommuniké från extra bolagsstämma den 9 december 2022

Ladda ner (162.49 KB)

Veg of Lund - press release 9 Dec 2022 - Bulletin

Veg of Lund AB Bulletin from the Extraordinary General Meeting on 9 December 2022

Ladda ner (144.68 KB)

Veg of Lund AB - pressmeddelande 9 nov 2022 - kallelse

Veg of Lund AB - Kallelse till extra bolagsstämma den 9 december 2022

Ladda ner (196.13 KB)

Veg of Lund AB - press release 9 Nov 2022 - Notice

Veg of Lund AB - Notice to attend Extraordinary General Meeting, 9 December 2022

Ladda ner (208.81 KB)

Veg of Lund AB - Anmälan och formulär för förhandsröstning 9 dec 2022

Veg of Lund AB - Anmälan och formulär för förhandsröstning 9 december 2022

Ladda ner (196.57 KB)

Veg of Lund AB - Notification of Participation and Form for advance voting

Veg of Lund AB - Notification of Participation and Form for advance voting by postal voting

Ladda ner (204.21 KB)

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär 9 dec 2022

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär 9 december 2022

Ladda ner (152.65 KB)

Veg of Lund AB - Proxy form 9 Dec 2022

Veg of Lund AB - Proxy form 9 December 2022

Ladda ner (153.7 KB)

Veg of Lund AB - Bilaga A1 - Villkor för teckn.opt. av serie 2022-2026

Veg of Lund AB - Bilaga A1 - Villkor för teckningsoptioner av serie 2022-2026 avseende nyteckning av aktier i Veg of Lund AB (publ)

Ladda ner (351.15 KB)

Veg of Lund AB - Appendix A1 - Terms and Conditions of Warrants of Series 2022-2026

Veg of Lund AB - Appendix A1 - Terms and Conditions of Warrants of Series 2022-2026 to subscribe for new shares in Veg of Lund AB (publ)

Ladda ner (351.94 KB)

Veg of Lund AB - Punkt 7i - Förslag till bolagsordning

Veg of Lund AB - Punkt 7i - Förslag till bolagsordning

Ladda ner (152.92 KB)

Veg of Lund AB - Punkt 7ii - Förslag till bolagsordning

Veg of Lund AB - Punkt 7ii - Förslag till bolagsordning

Ladda ner (152.84 KB)

Veg of Lund AB - Punkt 8 - Valberedningens förslag

Veg of Lund AB - Punkt 8 - Valberedningens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget

Ladda ner (161.77 KB)

Veg of Lund AB - Item 8 - The NomCom's Proposal

Veg of Lund AB - Item 8 - The Nomination Committee’s proposal to adopt a long-term incentive program for Board members of the Company

Ladda ner (166.79 KB)

ÅRSSTÄMMA 2022

Veg of Lund - protokoll stämma 2022

Veg of Lund AB - Protokoll fört vid årsstämma den 11 maj 2022

Ladda ner (496.92 KB)

Veg of Lund - pressmeddelande 11 maj 2022

Veg of Lund AB - Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2022

Ladda ner (149.5 KB)

Veg of Lund - pressmeddelande 6 april 2022 - kallelse

Veg of Lund AB - Kallelse till årsstämma den 11 maj 2022

Ladda ner (225.14 KB)

Veg of Lund - anmälan och fullmaktsformulär 2022

Veg of Lund AB - Anmälan och fullmaktsformulär vid årsstämma den 11 maj 2022

Ladda ner (117.63 KB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2021

Veg of Lund AB - Årsredovisning för 2021 publicerad 20 april 2022

Ladda ner (2.14 MB)

Veg of Lund - Optionsvillkor 2022-2025

Veg of Lund AB - Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025 i Veg of Lund AB (publ) - Styrelsen

Ladda ner (163.95 KB)

Veg of Lund - Management LTIP - 2022-2025

Veg of Lund AB - Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025 i Veg of Lund AB (publ) - Ledningen

Ladda ner (163.83 KB)

Veg of Lund - Pressmeddelande den 29 oktober 2021

Veg of Lund AB - Pressmeddelande om utsedd valberedning

Ladda ner (140.54 KB)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Veg of Lund - protokoll extra bolagsstämma 2022

Veg of Lund AB - Protokoll från extra bolagsstämma 31 januari 2022

Ladda ner (122.63 KB)

Veg of Lund - pressmeddelande 31 januari 2022

Veg of Lund AB - Kommuniké från extra bolagsstämma 31 januari 2022

Ladda ner (142.99 KB)

Veg of Lund - pressmeddelande 12 januari 2022

Veg of Lund AB - Kallelse till extra bolagsstämma den 31 januari 2022

Ladda ner (179.06 KB)

Pressmeddelande 2 - 30 december 2021

Veg of Lund AB - Kommentar från Veg of Lunds valberedning

Ladda ner (143.43 KB)

Rösträttsfullmakt

Veg of Lund AB - Rösträttsfullmakt vid extra bolagsstämma den 31 januari 2022

Ladda ner (97.54 KB)

Veg of Lund - Pressmeddelande den 29 oktober 2021

Veg of Lund AB - Pressmeddelande om utsedd valberedning

Ladda ner (140.54 KB)

ÅRSstämma 2021

Veg of Lund AB - Kallelse till årsstämma 2021

Ladda ner (233.43 KB)

Veg of Lund AB - Årsstämma 2021 - Protokoll och bilagor

Ladda ner (2.62 MB)

Veg of Lund AB - Anmälan och förhandsröstformulär - årsstämma 2021

Ladda ner (38.04 KB)

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär årsstämma 2021

Ladda ner (102.75 KB)

Beslutsförslag

Veg of Lund AB - §14: Beslut om ändring i bolagsordningen

Ladda ner (127.67 KB)

Veg of Lund AB - §15: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget

Ladda ner (101.66 KB)

Veg of Lund AB - §15: Bilaga A1, Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget

Ladda ner (252.53 KB)

Veg of Lund AB - §16: Beslut om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget

Ladda ner (129.97 KB)

Veg of Lund AB - §16: Bilaga A1, Beslut om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget

Ladda ner (248.44 KB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2020

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2020

Ladda ner (1.64 MB)

Extra bolagsstämma 2020

Veg of Lund AB - Kallelse till extra bolagsstämma 2020

Ladda ner (95.29 KB)

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2020

Ladda ner (99.12 KB)

Veg of Lund AB - Stämmoprotokoll 6 november 2020

Ladda ner (337.34 KB)

Årsstämma 2020

Veg of Lund AB - Kallelse till årsstämma 2020

Ladda ner (180.58 KB)

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär årsstämma 2020

Ladda ner (98.81 KB)

Veg of Lund AB - Stämmoprotokoll 16 juni 2020

Ladda ner (755.67 KB)

Extra bolagsstämma 2019

Veg of Lund AB - Kallelse till extra bolagsstämma - 31 oktober 2019

Ladda ner (172.31 KB)

Veg of Lund AB - Pressmeddelande från extra bolagsstämma - 31 oktober 2019

Ladda ner (222.97 KB)