ÅRSSTÄMMA 2022

Veg of Lund - protokoll stämma 2022

Veg of Lund AB - Protokoll fört vid årsstämma den 11 maj 2022

Ladda ner (496.92 KB)

Veg of Lund - pressmeddelande 11 maj 2022

Veg of Lund AB - Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2022

Ladda ner (149.5 KB)

Veg of Lund - pressmeddelande 6 april 2022 - kallelse

Veg of Lund AB - Kallelse till årsstämma den 11 maj 2022

Ladda ner (225.14 KB)

Veg of Lund - anmälan och fullmaktsformulär 2022

Veg of Lund AB - Anmälan och fullmaktsformulär vid årsstämma den 11 maj 2022

Ladda ner (117.63 KB)

Veg of Lund - Årsredovisning 2021

Veg of Lund AB - Årsredovisning för 2021 publicerad 20 april 2022

Ladda ner (2.14 MB)

Veg of Lund - Optionsvillkor 2022-2025

Veg of Lund AB - Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025 i Veg of Lund AB (publ) - Styrelsen

Ladda ner (163.95 KB)

Veg of Lund - Management LTIP - 2022-2025

Veg of Lund AB - Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025 i Veg of Lund AB (publ) - Ledningen

Ladda ner (163.83 KB)

Veg of Lund - Pressmeddelande den 29 oktober 2021

Veg of Lund AB - Pressmeddelande om utsedd valberedning

Ladda ner (140.54 KB)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Veg of Lund - protokoll extra bolagsstämma 2022

Veg of Lund AB - Protokoll från extra bolagsstämma 31 januari 2022

Ladda ner (122.63 KB)

Veg of Lund - pressmeddelande 31 januari 2022

Veg of Lund AB - Kommuniké från extra bolagsstämma 31 januari 2022

Ladda ner (142.99 KB)

Veg of Lund - pressmeddelande 12 januari 2022

Veg of Lund AB - Kallelse till extra bolagsstämma den 31 januari 2022

Ladda ner (179.06 KB)

Pressmeddelande 2 - 30 december 2021

Veg of Lund AB - Kommentar från Veg of Lunds valberedning

Ladda ner (143.43 KB)

Rösträttsfullmakt

Veg of Lund AB - Rösträttsfullmakt vid extra bolagsstämma den 31 januari 2022

Ladda ner (97.54 KB)

Veg of Lund - Pressmeddelande den 29 oktober 2021

Veg of Lund AB - Pressmeddelande om utsedd valberedning

Ladda ner (140.54 KB)

ÅRSstämma 2021

Veg of Lund AB - Kallelse till årsstämma 2021

Ladda ner (233.43 KB)

Veg of Lund AB - Årsstämma 2021 - Protokoll och bilagor

Ladda ner (2.62 MB)

Veg of Lund AB - Anmälan och förhandsröstformulär - årsstämma 2021

Ladda ner (38.04 KB)

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär årsstämma 2021

Ladda ner (102.75 KB)

Beslutsförslag

Veg of Lund AB - §14: Beslut om ändring i bolagsordningen

Ladda ner (127.67 KB)

Veg of Lund AB - §15: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget

Ladda ner (101.66 KB)

Veg of Lund AB - §15: Bilaga A1, Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget

Ladda ner (252.53 KB)

Veg of Lund AB - §16: Beslut om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget

Ladda ner (129.97 KB)

Veg of Lund AB - §16: Bilaga A1, Beslut om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget

Ladda ner (248.44 KB)

Veg-of-Lund-AB-Årsredovisning-2020

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2020

Ladda ner (1.64 MB)

Extra bolagsstämma 2020

Veg of Lund AB - Kallelse till extra bolagsstämma 2020

Ladda ner (95.29 KB)

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2020

Ladda ner (99.12 KB)

Veg of Lund AB - Stämmoprotokoll 6 november 2020

Ladda ner (337.34 KB)

Årsstämma 2020

Veg of Lund AB - Kallelse till årsstämma 2020

Ladda ner (180.58 KB)

Veg of Lund AB - Fullmaktsformulär årsstämma 2020

Ladda ner (98.81 KB)

Veg of Lund AB - Stämmoprotokoll 16 juni 2020

Ladda ner (755.67 KB)

Extra bolagsstämma 2019

Veg of Lund AB - Kallelse till extra bolagsstämma - 31 oktober 2019

Ladda ner (172.31 KB)

Veg of Lund AB - Pressmeddelande från extra bolagsstämma - 31 oktober 2019

Ladda ner (222.97 KB)