Prenumerera på pressmeddelanden från Veg of Lund här.

 

Information om företrädesemission 2023

 

Besök Veg of Lund och lyssna till bolagets VD, Fredrik Carling, och en av dess grundare, Eva Tornberg

 

Läs mer om Veg of Lund OCH VÅR OMVÄRLD:

*Betalartikel

Fredrik Carling, vd på Veg of Lund, kommenterar senaste delårsrapporten

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023

ÅRSREDOVISNING 2023

Årsstämma

DELÅRSRAPPORT Q2, APRIL – JUNI 2024

DELÅRSRAPPORT Q3, JULI-SEP 2024

Finansiell kalender

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2016

Ladda ner (1.91 MB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2017

Ladda ner (2.36 MB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2018

Ladda ner (2.33 MB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2019

Ladda ner (1.46 MB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2020

Ladda ner (1.64 MB)

Veg of Lund Årsredovisning 2021

Ladda ner (2.14 MB)