Prenumerera på pressmeddelanden från Veg of Lund här.

 

Läs mer om Veg of Lund OCH VÅR OMVÄRLD:

*Betalartikel

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023

DELÅRSRAPPORT Q1, JAN-MARS 2024

Årsstämma

DELÅRSRAPPORT Q2, APRIL – JUNI 2024

DELÅRSRAPPORT Q3, JULI-SEP 2024

Finansiell kalender

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2016

Ladda ner (1.91 MB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2017

Ladda ner (2.36 MB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2018

Ladda ner (2.33 MB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2019

Ladda ner (1.46 MB)

Veg of Lund AB - Årsredovisning 2020

Ladda ner (1.64 MB)

Veg of Lund Årsredovisning 2021

Ladda ner (2.14 MB)