Aktieägare per 30 september 2022

Ägare AktierAndel
Eva Tornberg via bolag 1 362 370 9,85%
Anders Färnqvist 1 169 998 8,46%
Einar Haugland via bolag 956 305 6,92%
Anders Hättmark via bolag 687 689 4,97%
Kenneth Eriksson 564 010 4,08%
Torbjörn Malmsjö 524 130 3,79%
Avanza Pension 363 929 2,63%
LU Holding 261 015 1,89%
Försäkringsbolaget, Skandia 260 312 1,88%
Nordnet Pensionsförsäkring 217 672 1,57%
Övriga aktieägare 7 458 73853,95%
Totalt13 826 168100,0%