Aktieägare per 16 oktober 2023

Ägare AktierAndel
Anders Färnqvist3 600 0008,72%
Kenneth Eriksson2 324 6725,63%
Einar Haugland via bolag2 202 3225,34%
Eva Tornberg via bolag1 912 8064,64%
Johan Möllerström via bolag1 754 2364,25%
Nordnet Pensionsförsäkring1 551 8373,76%
Torbjörn Malmsjö1 500 0003,64%
Avanza Pension 1 091 0522,64%
Anders Hättmark via bolag945 3292,29%
Erik Selin fastigheter AB751 8811,82%
Övriga aktieägare23 630 75057,27%
Totalt41 264 885100,0%