Aktieägare per 30 juni 2023

Ägare AktierAndel
Einar Haugland via bolag2 202 3228,54%
Anders Färnqvist2 000 0007,75%
Eva Tornberg via bolag1 472 0065,71%
Torbjörn Malmsjö1 036 2644,02%
Avanza Pension 907 2103,52%
Anders Hättmark via bolag801 3293,11%
Kenneth Eriksson800 0003,10%
Nordnet Pensionsförsäkring366 2481,42%
Jan Emilsson278 2991,08%
SWEDBANK FÖRSÄKRING271 6511,05%
Övriga aktieägare15 659 99260,71%
Totalt25 795 321100,0%