Aktieägare per 31 mars 2024 – bolaget har 6 353 aktieägare.

Ägare AktierAndel
Anders Färnqvist3 600 0008,72%
Kenneth Eriksson2 324 6725,63%
Einar Haugland via bolag2 322 3225,63%
Eva Tornberg via bolag1 912 8064,64%
Johan Möllerström via bolag1 754 2364,25%
Torbjörn Malmsjö1 500 0003,64%
Avanza Pension1 302 6333,16%
Nordnet Pensionsförsäkring1 069 3112,59%
Anders Hättmark via bolag945 3292,29%
Jan Emilsson765 2431,85%
Övriga aktieägare23 768 33357,60%
Totalt41 264 885100,0%