person

Fredrik Carling

CEO sedan 19 september 2022.
Född: 1971.

Innehav i Veg of Lund AB

Inga aktier eller optioner.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Coloreel Group AB

Tidigare uppdrag

  • Lång internationell erfarenhet av konsumentvarumärken, koncept, produkter och detaljhandel. Tidigare befattningar inkluderar seniora globala och regionala roller på Levi Strauss, Diesel och Magasin du Nord. Senast VD för Hövding Sverige AB med uppdraget att ta konceptet ”Airbag for urban cyclist” till den internationella marknaden.
  • Styrelseledamot USWE Sports AB.
person

Emil Bendroth

CFO sedan juli 2023.
Född: 1973.

Innehav i Veg of Lund AB

Inga aktier eller optioner.

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Lång och bred erfarenhet från seniora roller i bolag som Zeta Display, Prisjakt och Doro.

Utbildning/bakgrund

Internationella ekonomprogrammet vid Lunds universitet.

person

Eva Tornberg

Företagets grundare och forsknings- och utvecklingschef.
Född: 1948.

Innehav i Veg of Lund AB

1 362 370 aktier.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör och styrelseledamot i Reosurf AB.

Tidigare uppdrag

Hon har tidigare erfarenhet som forskningschef på dåvarande köttforskningsinstitutet som var helägt av Scan AB. Hon har en gedigen forskningserfarenhet med totalt 189 vetenskapliga publikationer och fem patent.

Utbildning/bakgrund

Teknisk doktorsexamen och professor.

person

Helene Nielsen

Internationell säljare
Född: 1965

Innehav i Veg of Lund AB

2333 aktier

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Bred säljerfarenhet från Oatly, Sproud och Tweek.

Utbildning/bakgrund

IHM marknadsekonom

person

Anna Rosengren

Marketing & Communications manager
Född: 1980

Innehav i Veg of Lund AB

2068 aktier

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Bred arbetslivserfarenhet från näringslivet. Senior konsult på bolag som Tetra Pak, Sony och Ikea med befattningar som Tech marketing manager, Communication specialist och Technical communicator.

Utbildning/bakgrund

Teknologie kandidatexamen i datateknik, inriktning information och medieteknik från Tekniska högskolan i Jönköping.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2022 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 393 TSEK (213). Ersättning till ledande befattningshavare har under 2022 utgått med totalt 3761 TSEK (2501).

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.