person

Fredrik Carling

CEO sedan 19 september 2022.
Född: 1971.

Innehav i Veg of Lund AB

Inga aktier eller optioner.

Övriga uppdrag

Lång internationell erfarenhet av konsumentvarumärken, koncept, produkter och detaljhandel. Tidigare befattningar inkluderar seniora globala och regionala roller på Levi Strauss, Diesel och Magasin du Nord. Senast VD för Hövding Sverige AB med uppdraget att ta konceptet ”Airbag for urban cyclist” till den internationella marknaden.

Tidigare uppdrag

VD Hövding Sverige AB.

Styrelseledamot USWE Sports AB.

person

Cecilia Strandberg

Interim-CFO sedan november 2021.
Född: 1972.

Innehav i Veg of Lund AB

Inga aktier eller optioner.

Övriga uppdrag

Ägare av Ulfsdotter Konsult AB.

Tidigare uppdrag

Lång och bred erfarenhet av att arbeta som ekonomi- och redovisningschef inom börsnoterade koncerner och offentlig verksamhet. Cecilia har bland annat arbetat som ekonomichef inom Skanska-koncernen och redovisningschef hos Båstadgruppen AB.

Utbildning/bakgrund

Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

person

Per Henrik Johnson

Supply Chain Director sedan december 2021.
Född: 1977.

Innehav i Veg of Lund AB

25 000 optioner.

Övriga uppdrag

Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag

Olika ledarroller inom inköp/supply chain Orkla Foods Sverige
Kategorichef Kwintet (yrkeskläder)

Utbildning/bakgrund

Civilingenjör i Maskinteknik med Technology Management (Lunds Tekniska Högskola).
Mechanical & Management Engineering (Santa Clara University).
Orkla Management Program.

person

Eva Tornberg

Företagets grundare och forsknings- och utvecklingschef.
Född: 1948.

Innehav i Veg of Lund AB

1 362 370 aktier.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör och styrelseledamot i Reosurf AB.

Tidigare uppdrag

Hon har tidigare erfarenhet som forskningschef på dåvarande köttforskningsinstitutet som var helägt av Scan AB. Hon har en gedigen forskningserfarenhet med totalt 189 vetenskapliga publikationer och fem patent.

Utbildning/bakgrund

Teknisk doktorsexamen och professor.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2021 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 231 TSEK. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2021 utgått med totalt 2 501 TSEK.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.