IR-kontakt:

Emma Källqvist, tf VD och CFO
E-post: investorrelations@vegoflund.se

Post-/besöksadress:

Veg of Lund AB
Carlsgatan 12A
211 20 Malmö
Sverige