person

Håkan K Pålsson

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2022.
Född: 1967.

Innehav i Veg of Lund AB

– aktier.

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Cargo Modul Trading AB och Qvesarum AB.

Tidigare uppdrag

Lång erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete med nära 30 års erfarenhet inom organisations- och affärsutveckling, strategisk planering, finansiering och ledarskap. Han har varit med och byggt flera bolag från start till att på kort tid nå stora framgångar. Ett exempel är livsmedelsbolaget First Class Brands of Sweden som under perioden 2013–2021 vuxit snabbt och med stabil lönsamhet.

Utbildning/bakgrund

Håkan K Pålsson har studerat ekonomi, statsvetenskap och psykologi vid Lunds universitet.

person

Anders Hättmark

Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1961.

Innehav i Veg of Lund AB

687 689 aktier.

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör och styrelseledamot i Dringen AB och Confidera Syd Aktiebolag och OptiFreeze AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i ArcAroma AB och Reosurf AB.

Utbildning/bakgrund

Anders har många års erfarenhet av styrelsearbete i flertalet bolag, noterade såväl som onoterade.

person

Roger Johansson

Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1968.

Innehav i Veg of Lund AB

15 000 aktier.

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Executive Vice President på Roxtec Group och styrelseordförande i Powerheat-gruppen med bolag som Gripen Betongelement, We Construction, Power Heat Piping och Solenco.

Tidigare uppdrag

Alfa Laval, Findus, Tetra Pak och Unilever/Blå Band.

Utbildning/bakgrund

Roger Johansson är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid Lunds universitet (LTH) och har en gedigen erfarenhet från välkända livsmedelsbolag inklusive Alfa Laval, Findus, Tetra Pak och Unilever/Blå Band.

person

Linda Neckmar

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1973.

Innehav i Veg of Lund AB

4 091 aktier.

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i EQL Pharma AB. Vice President Commercial development Human Health på Chr Hansen A/S i Danmark.

Tidigare uppdrag

Vice president EMEA & APAC i Probi AB.

Utbildning/bakgrund

Linda är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Hon har tidigare erfarenhet av global försäljning av bioteknik och konsument-produkter inom hälsoområden sedan 2005, senast som Vice president EMEA & APAC i Probi AB. Hon har dessförinnan haft en karriär inom forskning.

person

Eva Tornberg

Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1948.

Innehav i Veg of Lund AB

1 326 370 aktier.

Beroendeställning

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör och styrelseledamot i Reosurf AB.

Tidigare uppdrag

Inga övriga uppdrag.

Utbildning/bakgrund

Teknisk doktorsexamen och Professor. Eva arbetar idag som uppfinnare och är ansvarig för forskning och utveckling i Bolaget. Hon har tidigare erfarenhet som forskningschef på dåvarande köttforskningsinstitutet som var helägt av Scan AB. Hon har en gedigen forskningserfarenhet med totalt 189 vetenskapliga publikationer och fem patent.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2021 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 231 TSEK. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2021 utgått med totalt 2 501 TSEK.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.