Tidigare händelser

Extra bolagsstämma II 2022

2022-12-09

Delårsrapport Q3, januari – september 2022

2022-11-09

Delårsrapport Q2, januari – juni 2022

2022-08-16

Årsstämma 2022

2022-05-11

Delårsrapport Q1, januari – mars 2022

2022-05-10

Årsredovisning 2021

2022-04-20

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-17

Extra bolagsstämma 2022

2022-01-31

Delårsrapport Q3, januari – september 2021

2021-11-09

Delårsrapport Q2, januari – juni 2021

2021-08-11

Delårsrapport Q1, januari – mars 2021

2021-05-12

Årsstämma 2021

2021-05-12

Årsredovisning 2020

2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-18

Extra bolagsstämma 2020

2020-11-06

Delårsrapport Q3, januari – september 2020

2020-10-28

Delårsrapport Q2, januari – juni 2020

2020-08-20

Årsstämma 2020

2020-06-16

Delårsrapport Q1, januari – mars 2020

2020-05-19

Årsredovisning 2019

2020-04-13

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-26