Professor Eva Tornbergs forskning har lagt grunden till Veg of Lund

Livsmedelsutvecklingsbolaget Veg of Lund AB står på en gedigen grund byggd på forskning såväl som kommersiell expertis. Ursprunget är visionen och kunnandet hos bolagets innovationsansvariga Eva Tornberg. Hon är professor vid Lunds universitet och har sedan 1970-talet forskat kring hur kombinationer av växtproteiner kan bli stabila och användas till nya växtbaserade livsmedel. Idag har hennes forskning resulterat i 190 vetenskapliga publikationer och fem patent.

Eva Tornbergs mål att skapa smakrika och nyttiga vegetabiliska produkter som svarar mot konsumenternas allt tydligare efterfrågan på hälsoinriktade och klimatsmarta val av måltider har skapat det svenska börsbolaget Veg of Lund.

I Veg of Lunds produkter är potatis och rapsolja de viktigaste ingredienserna i bolagets smoothiedrycker som säljs under varumärket MyFoodie®. Bolaget har även kommit långt i förberedelserna för att lansera en potatisbaserad mjölkdryck under 2021.

”Potatisen är en underutnyttjad proteinkälla med god tillgänglighet i närområdet. Potatisen är dessutom en av de mest odlade grödorna i världen efter majs, vete och ris och är därför bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Potatisprotein har en näringsrik aminosyrasammansättning, som kan liknas vid ägg- och mjölkprotein, särskilt med ett högt innehåll av den essentiella aminosyran lysin”, säger Eva Tornberg.

”Vår vision är att utifrån vår patenterade potatisbaserade emulsion skapa nya vegetariska produkter med god smak och konsistens. Vi är endast i början av en kraftig tillväxt i produktkategorier som kompletterar eller ersätter animaliska livsmedel. Veg of Lund är redo för en internationell expansion med produkter baserade på nyttiga och intressanta råvaror inom etablerade produktkategorier, konstaterar Eva Tornberg.”