Möt forskaren som hittar nya kopplingar:


Eva Tornbergs patent lägger grunden till Veg of Lunds framgångar

Att hitta nya kopplingar för olika proteiner kan leda till nya växtbaserade livsmedel. Denna idé har varit en betydande drivkraft för Eva Tornberg sedan decennier. Idag har hennes forskning resulterat i 190 vetenskapliga publikationer, fem patent och ett börsnoterat bolag – Veg of Lund AB.

Livsmedelsutvecklingsbolaget Veg of Lund AB står på en gedigen grund byggd på forskning såväl som kommersiell expertis. Ursprunget är visionen och kunnandet hos bolagets innovationsansvariga Eva Tornberg. Hennes mål var att skapa smakrika och nyttiga vegetabiliska produkter som svarar mot konsumenternas allt tydligare efterfrågan på hälsoinriktade och klimatsmarta val av måltider.

Med bas i potatis och rapsolja – två livsmedel som normalt inte blandar sig så lätt – säljs idag smoothiedrycker under varumärket MyFoodie®. Bolaget har även kommit långt i förberedelserna för att lansera en mjölkdryck under 2021.

”Under 70-talet doktorerade jag på emulsioner och hur de kunde hållas stabila med olika proteiner. Detta fångade mitt intresse, då jag insåg de breda applikationsmöjligheterna inom i stort sett all typ av livsmedel”, sammanfattar Eva Tornberg sitt arbete bakom de nya växtbaserade dryckerna.

Den växtbaserade emulsionen består av protein, olja och vatten och Veg of Lunds erbjudande har tagits fram baserat på forskning för att lösa ovanstående problem och det har resulterat i patent.

Emulsion med jämn och krämig konsistens
Många är de kockar som svurit över en sås som skär sig och blir grynig. Den gryniga såsen är i grunden en emulsion och kan användas som bild för det problem som Eva Tornberg har studerat och funnit lösningar på.

Eva Tornberg beskriver vad som händer i såsen:
”I en emulsion blandar man olja i en vattenbaserad lösning, så att små oljedroppar bildas. Med tiden tenderar dock oljedropparna i emulsionen att vilja slås ihop för att minska sin kontaktyta med vattenlösningen, vilket kallas att emulsionen blir instabil. För att förhindra att en emulsion blir instabil brukar man använda en emulgator, som anrikas i fasgränsytan mellan olja och vatten, det vill säga på oljedropparna och på så sätt förhindrar att de slås ihop. Proteiner kan verka som en emulgator.”

Eva Tornberg har hittat nya kopplingar som gör att proteiner kan användas som emulgator i lite oväntade kombinationer. I Veg of Lunds produkter är potatis och rapsolja de viktigaste ingredienserna och just protein från växtriket innebär en extra utmaning för Eva i arbetet med att ta fram en mjölkdryck.

”Proteiner från växtriket är oftast sämre än proteiner från animalier och därför kan det vara svårt att göra en vegetariskt baserad och samtidigt värmestabil emulsion. Dessutom är det smakmässigt svårt att ersätta komjölk, som är en emulsion, då de befintliga växtbaserade emulsioner som finns på marknaden, såsom exempelvis soja- och havremjölk kan ha bismaker”, säger Eva Tornberg.

Potatis och rapsolja ur ett klimat och hälsoperspektiv
”Potatisen är en underutnyttjad proteinkälla med god tillgänglighet i närområdet. Potatisen är dessutom en av de mest odlade grödorna i världen efter majs, vete och ris och är därför bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Potatisprotein har en näringsrik aminosyrasammansättning, som kan liknas vid ägg- och mjölkprotein, särskilt med ett högt innehåll av den essentiella aminosyran lysin”, fortsätter hon.

Oljan som används i Veg of Lunds produkter är rapsolja, som har hög halt av enkelomättade fettsyror omkring 60 procent inte långt från olivoljans 70 procent. Rapsoljan är dessutom ovanligt rik på den omega-3 fettsyra (10%), som kommer från vegetabiliska källor och som kallas α-linolensyra (ALA). En vegetarisk emulsion med omega-3-fettsyror möjliggör ett sätt för konsumenten, som vill minska intaget av animaliska produkter såsom fisk, att snabbt och lättillgängligt tillgodogöra sig dessa nyttiga fettsyror.

”Då ALA också rekommenderas för sina hälsoeffekter (preventiva effekter mot hjärt-kärl-sjukdomar, blodtryckssänkande effekt, reducerar nivån triglycerider (TAG) i blodet) skulle en vegetabilisk emulsion med denna fettsyra kunna verka som ett komplement till fisk för att få en allsidig kost och ett varierat utnyttjande av naturliga resurser innehållande omega-3 fettsyror”, säger Eva Tornberg.

Under senare tid har alltfler konsumenter börjat ifrågasätta animalieprodukter som komjölk och kött i olika former. Kor och andra boskapsdjur släpper ut stora volymer växthusgaser, vilket bidrar till miljöförstöringen. Produktion av vegetabilier belastar inte vår jord till samma grad och därför har bidragit till intresset för kunna producera en växtbaserad emulsion, som skulle kunna ersätta några av de produkter som är sprungna ur mjölk.

En extra krydda
Eva har även arbetat på den ”andra sidan”, det vill säga inom köttindustrin, som forskningschef på dåvarande köttforskningsinstitutet som var helägt av Scan AB. Denna erfarenhet kan bli en extra krydda i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Veg of Lund.

Men i närtid är hennes fokus på att utveckla Veg of Lunds patenterade potatisbaserade emulsion till ett antal nya vegetariska produkter såsom soppor, såser, olika grädde och glasser.

”Vi har också tagit fram en potatismjölk med 1.5 och 3.0 procents fett, som kan användas som dryck, tillbehör och ingredienser i matlagning och bakning och i kaffe och te som en vegetarisk ersättning av animalisk mjölk. Inga direkta bismaker förekommer som ibland kan uppträda hos havre- och sojamjölk. Vi har även utprovat potatismjölken så att den skummar för användning i caffe latte”, berättar Eva Tornberg och fortsätter:

”Vår vision är att utifrån vår patenterade potatisbaserade emulsion skapa nya vegetariska produkter med god smak och konsistens. Vi är endast i början av en kraftig tillväxt i produktkategorier som kompletterar eller ersätter animaliska livsmedel. Veg of Lund är redo för en internationell expansion med produkter baserade på nyttiga och intressanta råvaror inom etablerade produktkategorier.”